Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Pedair Oed
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

Brenin y Ser Yn Llygad y Llew Pedair Oed Er Hwylio'r Haul... Un Enaid Bach Cana o dy Galon

 
Pedair Oed
Mond pedair oed yw oed y byd
A phedair oed ei led ai hyd,
Ar lloer ar sr fu yma rioed
I mi syn ddim ond pedair oed.
Cynheuaist gannwyll, fflam ein serch,
Ar fflam a drodd o fam i ferch
Yn bedwar fflam. Down at ein coed!
At bedwar haul dy bedair oed.
Ar dy wefusau iaith ddi-drai
Syn newydd sbon, syn danlli-grai
Er iddi fod yn hŷn nar coed:
Be ydyr iaith? Merch bedair oed!
Er dy fwyn di ar eiliad hwn
Y gwnaed y byd ar cread crwn!
Ti ywr direidi sydd ar droed,
Dy wawr o wn, dy bedair oed.

Yr eisin gwyn, y chwerthin iach
Yn stopior byd am funud fach
Ond haul dy wn fu yma rioed
Yn bader rhwydd, yn bedair oed.

 

Cantorion:

Rhys Meirion
 
Cerddoriaeth gan: Robat Arwyn
Cryno Ddisg: Sain (Recordiau) Cyf -
www.sain.wales.com
Hawlfraint: Robat Arwyn, Robin Llwyd ab Owain a Curiad
Copiau o'r llawysgrif - ar werth oddi wrth gwmni Curiad
  Nodyn 1: gweler hefyd Ym Mharti Pen-blwydd Erin ac Englynion Cyfarch Rhys

Nodyn 2: sgwenwyd yr englyn 'Ym Mharti Pen-blwydd Erin' yn gyntaf, yna yn 2004 ar wahoddiad Robat Arwyn, sgwennwyd y geiriau uchod ar gyfer merch Rhys Meirion a oedd yn bedair oed ar y pryd. Gweler erthygl  Y Bedol.

 

Llun o Erin yn 4 oed:

Erin Owain; pedair oed

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.