Y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w gosod ar y we fyd-eang - Rhagfyr 1996.

Robin Llwyd ab Owain: y bardd cyffrous

Enw gwreiddiol y gyfrol oedd 'Rebel ar y We'.
Newidiwyd 22 Mai, 2006.

Caneuon   Cerddi   Adref

 

Er Hwylio'r Haul...
Mae'r wefan hon bron yn:
12 oed !

Cyfrol o gerddi

www.barddoniaeth.com
gan y rebel
robin llwyd ab owain

'Tra bo dau bydd trwbadwr...'

Cartref

Brenin y Ser Yn Llygad y Llew Pedair Oed Er Hwylio'r Haul... Un Enaid Bach Cana o dy Galon

 
Er Hwylio'r Haul: Y Gan Olaf
Er syrthio'r ser,
Er cwympo'r dail,
Er boddi'r tir,
Er hwylio'r haul...
Perfformiwyd gyntaf ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Nos Sadwrn Awst 6, 2005 a hynny yn Ystâd y Faenol, ger Bangor.

Hefyd o'r un ddrama-gerdd, gan robin llwyd:

Y Freuddwyd Fawr

Yn Fy Nwylo Nawr

Dilynwn Di

Ar Goll

 

Cantorion gwreiddiol: Bryn Terfel. Sampl allan o recordiad Sain

 
 
Cerddoriaeth gan: Robat Arwyn

 
Hawlfraint y Geiriau: Robin Llwyd ab Owain
Hawlfraint y Gerddoriaeth: Curiad
Hawlfraint y recordiad: Sain.
Copiau o'r llawysgrif - ar werth oddi wrth gwmni Curiad
Recordiad gan Sain, 2006:

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

 

 

Defnyddio'r gwaith:     Gallwch ddefnyddio'r cerddi i'w hadrodd neu eu canu fel cystadleuaeth eisteddfod, ar radio neu deledu heb ganiatad yr awdur.
Dylid, nodi ffynhonell y cerddi, ond nid y caneuon, fel www.barddoniaeth.com.
Hawlfraint y cerddi a'r safle: (oni nodir yn wahanol): Cyfrifiaduron Sycharth, Mehefin, 1996 - 2008. Cedwir pob hawl.
Caniateir islwytho'r testun i un cyfrifiadur yn unig. Caniateir gwneud un copi caled ar gyfer eich defnydd chi yn unig. Ni chaniateir gwerthu na ffeirio na benthyg unrhyw ran o'r testun na'i drosglwyddo mewn unrhyw fodd i unrhyw berson neu bersonau arall heb ganiatad ysgrifenedig y cyhoeddwr yn gyntaf. Erlynir y diawled diegwyddor sy'n torri'r amodau hyn mewn llys barn.